Vi kan tilby trommeundervisning der du får dekke det du treng innan pop- og rocksjangeren! Lær deg det grunnleggjande for kunne å spele forskjellige taktarter, rytmer og overslag. Vi har fokus på samspel og det å lære å spele med andre i band.
Lærar: Vemund Osland
Elevavgift: kr 1 700,- pr. semester