Grøne Lærdal er visjonen for bygda som strekk seg frå Filefjell og Hemsedalsfjellet og ned til Sognefjorden. Det er dei frodige landbruksområda med dyrking av bær, frukt, grønsaker og potet, som mange tenkjer på. Dessutan Lærdalselvi, som er  livsnerva i dalen, og den vakre stavkyrkja på Borgund. No er visjonen og knytt til eit klart ynskje om å verte av dei beste til å gjennomføra Det grøne skiftet.

Det tyder:

  • At me vil redusera klimagassutsleppa i kommunen, både til lands og til vanns.

  • At energiøkonomisering vert gjennomført samtidig som me brukar meir straum på lading av kjørety.

  • At me sikrar samfunnet mot naturskader som følgje av klimaendringar.

  • At med tek vare på naturtypane og artane som finst her, kulturlandskapet og sikrar eit sunt miljø.

Det fyste me vil gjera er at kommunen sjølv vert miljøsertifisert. Så er det 92 andre tiltak for åra framover.

Om du vil lesa meir om korleis me kan skapa ei grønare framtid i Lærdal, og koma med innspel, kan du sjå nærare på kommunen sin plan for klima, energi og miljø. Frist for innspel til planen er 8. januar 2021.

El-ferje

EL-ferja Mannheller er på plass, og me har kome nærare det Grøne Lærdal me vil skapa.