Hovudarbeidsoppgåver

  • Obligatorisk undervisning for grunnskuleborn
  • Spesialundervisning etter sakkunnig vurdering
  • Opplæring av barn frå språklege minoritetar
  • Vaksenopplæring for heile kommunen
  • Skuleskyss for heile kommunen, skulerute
  • Skulefritidsordning (SFO)