Kommunen har fleire prosjekt og tiltak gåande der førebyggjande arbeid og koordinering samt samarbeid mellom ulike tenesteområde og instanser er i fokus - sjå dei ulike undersidene.