Undervisning i gruppe med leik, spel og dans for elevar i 2. klasse. Grunnopplæringa går føre seg på skulen (Lærdalsøyri) i SFO- tida.
Lærarar: Marita Vangen Bratteteig og Ingrid Zwart


Elevavgift: kr 1 000,- pr. semester