Borgund barnehage er plassert i sentrum av Borgund. Barnehagen er ein barnehage med ein avdeling, men det er mogleg å dele i to grupper når barnetalet er stort.

Visjonen til barnehagen er «Tryggleik og individuell utvikling for alle».

 

Borgund barnehage tilbyr skulefritidsordning til elevane ved Borgund skule. Skulefritidsordninga føl opningstidene til barnehagen.