Jordbruksføretak med vesentleg klimabetinga avlingssvikt kan søkja om erstatning. 

Det er krav om å melda frå om skaden til kommunen "utan ugrunnet opphold", som betyr at det skal meldast frå med ein gong søkjar er klar over at skaden har skjedd eller kan oppstå.

Søknadsfristen er 31.oktober.

Les meir om ordninga på nettsida til Landbruksdirektoratet.