Jordbruksføretak med vesentleg avlingssvikt kan søkja om erstatning. Det må vera klimatiske årsakar som det ikkje er mogeleg å sikra seg mot som ligg til grunn for avlingssvikten,

Det er krav om å melda frå om skaden til kommnen "utan ugrunnet opphold", som betyr at det skal meldast frå med ein gong søkjar er klar over at skaden har skjedd eller kan oppstå.

Søknadsfristen er 31.oktober.

Les meir om ordninga på nettsida til Landbruksdirektoratet.