Du må sjølv syte for at det du ønskjer å byggje er i tråd med lovverket.

Det er også viktig å ta hensyn til reguleringsplan og/eller kommuneplan i det aktuelle området.

Ta gjerne kontakt dersom spørsmål.

Direktoratet for byggkvalitet har utarbeida ein vegvisar. Vegvisaren hjelper deg å sjekke ut om du kan byggja utan å søkje

 

Det er utarbeidd informasjonsark for:

Kva må vere i orden for at du kan byggja utan å søkja
Informasjon om korleis situasjonsplan og teikningar skal utarbeidast. Informasjon om dispensasjon, samt varsling av naboar.
Meir informasjon om byggjereglar kan du finne her.

Du kan søke  elektronisk på heimesida under skjema.