Informasjon om eksamen og klage på karakter

Søknad om utvida tid ved skriftleg eksamen

For å søke om utvida tid ved skriftleg eksamen må du senda inn søknadsskjema til Lærdal kommune.

Elevar som har behov for utvida tid ved eksamen har rett til tilrettelegging. Dette er eit enkeltvedtak med klagerett etter søknad frå dei føresette. Rektor fattar vedtak etter sakkunnig tilråding (PPT eller lege). Søknadsfristen er sett til 15. april i eksamensåret.

Når du skal søkja vidaregåande skule

Elevane treng MinID når dei skal søkje vidaregåande skule. For å få ein MinID profil/-konto må elevane sjølve bestilla sitt aktiveringsbrev. Klikk her for informasjon om dette.

Når eleven har fått aktiveringsbrevet må aktiveringskoden fyllast inn, klikk her for å koma til sida der du skal gjera dette. Det er opptil 10 dagar leveringstid. Dei må òg aktivere sin MinID profil/konto innan frist for aktivering. Dersom det ikkje vert gjort, må du bestille nytt aktiveringsbrev. Me oppmodar difor dei elevane, som har behov for det, om å bestille MinID i god tid før dei skal søke vidaregåande opplæring.

Bakgrunnen for at ein no må gjera det slik er som følgjer: Tidligare har VIGO levert oversikt over alle avgangselevar til DigDir for produksjon av pinkodebrev for MinID. Pinkode-brevet har bestått av evigvarande kodar og dette er ikkje i tråd med regelverket og er erstatta av det nemnde aktiveringsbrevet.

  • Hjelp til MinID? Kontakt brukerstøtte på tlf: 800 30 300 eller e-post: brukerstotte@digdir.no
  • Kva er MinID? MinID er ein av fire elektroniske ID-ar du kan velgje mellom når du skal logge inn på offentlege tenester på Internett (blant anna vigo.no). Klikk her for meir informasjon.