Har du oversikt over kva du må hugse på når du skal bli bonde? Har du oversikt over alle tilskotsordningar som er der ute innan jordbruk?

Felles landbrukskontor ÅLA har samla litt av informasjonen i dette dokumentet og håpar det kan vere nyttig.

Ta gjerne kontakt ved spørsmål!

 

Kontaktinformasjon: 
Felles Landbrukskontor ÅLA – tlf 57641200 
Sakshandsamar Beate Stølen - beate.stolen@laerdal.kommune.no
Landbrukssjef Magnhild Aspevik - magnhild.aspevik@laerdal.kommune.no