Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Felles Landbrukskontor ÅLA

Velkommen til kurs for nye bønder

Det er mange tema og spørsmål som er viktige ved overtaking av ein landbrukseigedom. Å starta med eit kurs, kan vera ein fin start. 

Stad: Sogn Jord- og Hagebruksskule
Tid:   13. februar 2023 kl 17.30-20.30

Sau

Plantevernmidlar i grunnvatn i jordbruksområde – 2019-2021

NIBIO har stort sett funne låge konsentrasjonar av ugrasmiddel i grunnvatn på målestasjonen dei har på Nedre Eri i Lærdal. I 2019 var det påvist forhøgde konsentrasjonar av sink i tre prøvar, men ingen slike resultat i perioden 2019-2021.

Plantevernmidlar i grunnvatn i jordbruksområde – 2019-2021

Tilsette og kontorplassering

Felles Landbrukskontor ÅLA har kontor på Lærdal rådhus. Det er og fast bemanning på Aurland rådhus enkelte dagar.
 

Om landbrukskontoret

Kommunestyra i Årdal, Lærdal og Aurland har godkjendt avtale om administrativt vertskommunesamarbeid mellom kommunane Årdal, Lærdal og Aurland om felles landbrukskontor.

Avtalen finn du her.

Avtalen gjeld samarbeid om utføring av kommunale oppgåver knytt til landbruksforvaltninga.