Samarbeidsarena for utdanning i Sogn skal kome med innspel til Vestland fylkeskommune sin regional plan for innovasjon og næringsutvikling, og difor inviterar me verksemder til å kome med sine innspel. Det er verksemdene som kjenner på behovet og utfordringar knytt til framtidig behov for kompetanse, difor inviterar næringsrådgjevar i Lærdal kommune og Sognefjorden næringshage til eit frukostmøte der me vil høyre frå deg korleis me kan lukkast med:

  • Etablering av fleire kontaktpunkt mellom næringslivet/bransjar og dei som er i eit utdanningsløp

  • Synleggjere digitale og fleksible utdanningstilbod ved høgare utdanningsinstitusjonar

 

Meld deg på frukostmøtet her, og ta frukosten på Fredag og Fretland 18. mai kl.08.00-10.00!

 

Har du spørsmål kan dei rettast til Ingeborg Lysne, næringsrådgjevar i Lærdal kommune, mobil 90 27 47 82 epost ingeborg.lysne@laerdal.kommune.no 
eller Rebekka Fretheim, forretningsutviklar ved Sognefjord Næringshage, mobil 95 29 05 16, epost rebekka@sognefjordennh.no