Det er Utval for miljø og samfunnsutvikling som er styringsgruppe for planarbeidet. Landbrukssjef Magnhild Aspevik er ansvarleg for utarbeiding av planen, i samarbeid med Miljøfagleg Utredning. 

Det er eit mål å få planen godkjend i fyrste halvdel av 2024. Me legg opp til medverknad i planarbeidet med innspelsrundar og folkemøte. Tidspunkt for dette kjem me attende til.

Om du har spørsmål til planarbeidet, ta kontakt med Magnhild Aspevik.