Rask Oppstart består av 4 samlingar og 1:1 oppfølgingar av forretningsutviklarar der målet er å sikre ein raskare og tryggare veg frå idé til marked. Programmet er fullfinansiert av Vestland Fylkeskommune og SIVA, det vil sei at både samlingane, den individuelle oppfølginga mellom samlingane, kursmateriell, lunsj og eventuell overnatting vert dekka. Her finn du meir informasjon om programmet og påmelding.