I Årdal har det vore rådyrjakt sidan 2019, og kvotane vart auka i 2022. Årdal bestandsplanområde søkjer om å endra minstearealet for rådyrjakt i Årdal kommune frå 7500 daa til 3 500 daa. Sjå høyringsbrevet for meir informasjon. Høyringsfristen er 20. mai.