Framlegg med følgjande endringar: § 7 barnehageåret og opningstid Barnehageåret går frå 1. august eit år til 31. juli neste år.

Tilbod A: fulltidsplass opningstid 07.00-16.15

Framlegg til endring av vedtekter med høyringsuttalar vert behandla politisk i Formannskapet/utval. Saka vert endeleg vedteke i kommunestyret.

Høyringsbrev med framlegg til endring vert sendt til FAU i dei to barnehagane og til plasstillitsvalte i barnehagane.

 

Høyringsuttale vert sendt til Lærdal kommune v/rådgjevar kultur og oppvekst, Camilla Grøttebø: camilla.grottebo@laerdal.kommune.no