I år vil Mattilsynet føre tilsyn med den dokumentasjonen beitebrukere er pålagt å ha om flyttinga av salteinnretningane i CWD-sonene i Nordfjella og Hardangervidda. Krava som gjeld for bruk av salt til beitedyr i CWD-sonene  og anna informasjon kan de lesa meir om her:

Informasjon til beitebrukerne i CWD-sonene 2024