Du kan lesa helsinga på biletet under. Her er teksten omsett til norsk:

"Når me no er ved utgangen av 2023 ser me fram til å ta i mot det nye året med håp. Det er vårt håp at menneskelegheit, rettferd og banda mellom menneske sigrar i ei verd som blir meir og meir materialistisk.

Det er vårt håp at venskap og samarbeid veks seg sterkare og sterkare når me omfamnar mangfald og likestilling mellom varierte kulturar og dei vakre identitetane til menneska på jorda vår.

Det er vårt håp at framtidige generasjonar jobbar saman for å møta dei aukande utfordringane for planeten vår.

Beste helsing, ordførar i Jericho, Abdelkareem Sider"