Det er ein årleg tradisjon å senda julehelsing frå Lærdal til Jeriko. I år er naturleg nok helsinga prega av at det i starten av oktober braut ut krig mellom Israel og Hamas, men ordførar Audun Mo ser også attende på besøket av ordførar Abdelkareem Sider og tre andre frå Jeriko i sommar. Les heile julehelsinga ved å klikka her.