Kurset er for arbeidsinnvandrarar, og andre som har rett til slik opplæring etter lovverket.

Kurset går føre seg ved lokala til vaksenopplæringa i Lærdal måndagar og onsdagar over 8 veker. Fyrste kursdag er måndag 27. februar 2023. Veke 14 er det fri og siste kursdag er 26. april. Kvar kursdag består av 3 timar opplæring mellom kl. 18 og kl. 21. Oppmøte 10 minuttar før undervisninga tek til.

Målet er at ein etter gjennomført kurs skal meistre norsk på minimum nivå 1A.  For arbeidsinnvandrarar er kursprisen kr 5.500.  Kursprøve inngår ikkje i prisen.

Meld deg på til post@laerdal.kommune.no dersom du bur i Lærdal, og til

                        post@aurland.kommune.no dersom du bur i Aurland

Det er 14 plassar på kurset. Kursplass blir tildelt etter søknadstidspunktet.

 

Torfinn Grøttebø                                                                                           Einar Moen

Lærar                                                                                                      -  tenesteleiar NAV-