Kommunen sine kulturbygg kan bestillast gjennom løysinga BookUp.

All utleige følgjer Retningslinjer for utleige av kulturbygg

For å låne lokale må du opprette ein brukarkonto og velje tid i kalendare. Du får beskjed kor du får tak i nøkkel når du har bestilt. Treng du rettleiing for å bruke systemet kan du sjå brukarettleiing for BookUp eller kontakte Tenestetorget.

Logo - BookUp

Andre kommunale lokaler til utleige:

Storstova Lærdalsøyri skule

Kontaktperson: Lærdalsøyri skule

Ljøsne gymsal*

Kontaktperson: Lærdal idrettslag

*Kommunen disponerer gymsalen måndag-torsdag. Resterande dagar må avklarast med byggeigar

Borgund gymsal

Kontaktperson: Oppvekst Borgund