I 2023 er det tusen år sidan Olav Haraldsson, seinare Olav den heilage, reiste gjennom Lærdal på veg frå Voss til Valdres for å kristna valdrisane. Her i Lærdal har vi både segner og naturformasjonar som er direkte knytt til denne ferda, så vi har eit svært godt utgangspunkt for å feira denne viktige ferda gjennom dalen vår for tusen år sidan.

Olav den heilage satte igjen fleire spor etter seg i Lærdal. Dei mest kjende er trollet Jutlamannen og Olavsklemma i Galdane.

Jubileet er ein del av nasjonaljubileet Norge i 1000 år

 

Arrangement (programmet vert oppdatert etterkvart)

 

Onsdag 7. juni, Lærdal folkebibliotek, kl. 18.00

Då Noreg vart Noreg, ved Pål Berg Svenungsen, Førsteamanuensis i historie, ved Høgskolen på Vestlandet

Kvifor vart Noreg samla til eit rike, og føregjekk prosessen eigentleg slik Snorre Sturlason og dei andre sagaforfattarane fortel? Viss ikkje, korleis og kvifor vart Noreg samla til eit rike? Dette føredraget ser nærare på rikssamlingsprosessen i Noreg i vikingtid og tidleg mellomalder, der nokre stikkord er vikingferder, kristendom og geografi.

 

Torsdag 8. juni, Borgund stavkyrkje kl. 19.00 og 20.30

Konsert: STAVKYRKJESONG

Om dette rommet kunne syngje
Stavkyrkjesong er et samarbeid mellom vokalensemblet Tabula Rasa, komponist Jostein Avdem Fretland og scenograf Matias Askvik. Prosjektet er basert på et bestillingsverk der komponisten i en rekke stykker utvikler en polyfoni for stavkirkene. Komponisten og ensemblet vil sammen utvikle en konsert der bestillingsverket flettes sammen med folkemusikk, tidligmusikk og improvisasjoner. Med scenograf Matias Askvik vil de jobbe i dialog med de eldgamle stavkirkerommene for å skape et lydrom der publikum kan tre ut fra hverdagen og inn i en tilstand der mange lag av tid eksisterer side om side. Et rom utenfor tiden.

 

Overrekking av Olavsflammen til Lærdal kommune kl. 20.00 utanfor Borgund stavkyrkje

 

Laurdag 10. juni, Hauge kyrkje, kl. 14.00

Konsert: STAVKYRKJESONG

Stavkyrkjesong er et samarbeid mellom vokalensemblet Tabula Rasa (Bergen), komponist Jostein Avdem Fretland (Lærdal) og scenograf Matias Askvik (Borgund)

 

Laurdag 29. juli, Borgund stavkyrkje, kl. 16.30

Olsokgudsteneste med pilgrimsvandring i Vindhella

Pilgrimsvandring med Olavtekstar langs historiske Vindhella med Kjetil Netland og Anna J. Avdem. Oppmøte i Rimskjold kl. 16.30.

Olsokgudsteneste i middelaldertradisjon ved Kjetil Netland i Borgund stavkyrkje kl. 18.00

 

Søndag 3. september, Sjurhaugen – Galdane, kl. 11.00

Kom deg ut-dagen og kulturminnedag.

Bornas turlag tek turen til Olavsklemma og Galdane husmannsplass.

Sal av lappar og kaffi i Galdane ved Lærdal frivilligsentral.

 

Fredag 3. november, Lærdal kulturhus, kl. 19.00

Konsert Trio Lærdal​

Trio Lærdal så dagens lys i 2018, da den anerkjente trekkspilleren Tom Karlsrud slo seg sammen med de to tremenningene Gudmund Bolstad Skjær og Liv Ulvik som kommer fra hver sin nabogård i Lærdal, frammi Skjær og atti Skjær. Tom har jobbet og drevet musikkstudio i Lærdal i flerfoldige år og fordypet seg i folkemusikktradisjonen fra Lærdal og omkringliggende bygder. Sanger Liv er kjent fra Eplemøya songlag og gitarist Gudmund har vært med i diverse prosjekter med felespiller Aslak Brimi ved siden av sin køntri- og jazz-virksomhet. Sammen spiller de ren og Skjær folkemusikk, med fart og driv, med naturlengt og vedmod, med slåttertralling og dansetakt. Alt av musikk er en gang samlet inn i Lærdal, eller omkringliggende bygder. Lærdalsmarknaden var i gamle tider et yrende knutepunkt for både handel og utveksling av musikk mellom øst og vest, så her er det mye å ta av! 
Tom Karlsrud - torader, Liv Ulvik - sang, Gudmund Bolstad Skjær - gitar