Legevaktsentral
Ein legevaktsentral er ein telefonsentral som handterar henvendingar til legevakt. Det vil seie at dersom ein treng helsehjelp, og ikkje kan vente på time hjå fastlege, skal ein ringe legevakta, og kjem då til legevaktsentralen lokalisert til Lærdal. Ved legevaktsentralen jobbar det sjukepleiarar, og dei har opplæring i å handtere slike henvendingar. Dei har og hjelpeprogram og oppslagsverk som dei nyttar for å kunne gje så rett hjelp som mogeleg. Dersom ein har ringt legevaktsentralen vil ein kunne få råd og rettleiing, få formidla kontakt med lege, eller samtalen vert overført til AMK – sentralen dersom det er akutt behov for helsehjelp.

 

Legevakt for Årdal, Lærdal og Aurland
Legevakta for dei tre kommunane Årdal, Lærdal og Aurland vil frå 01.02.15 vere felles, og den vil vere lokalisert til Lærdal Sjukehus i 1. etg.
Dei tre kommunane vil samarbeide om vaktberedskapen, og lege i vakt vil vere tilstades på sjukehuset ettermiddag etter kl 15.30, natt og helg. I kontortida har den einskilde kommune legevakt som før.  
Dette vil føre til at dersom ein har behov for legehjelp utanom kontortid er oppmøtestad Lærdal. Lege vil framleis komme heim til pasienten dersom dette er naudsynt.