Måndag 11.september er det kommunestyre- og fylkestingsval. I Lærdal kommune stiller desse fire partia med lister (Trykk på teksten for å sjå lista):

Godkjent valliste Sosialistisk Venstreparti

Godkjent valliste Høgre

Godkjent valliste Arbeiderpartiet

Godkjent valliste Senterpartiet

Vallistene vart godkjent i valstyret 16. mai 2023

Det er kommunen der du står oppført i manntalet per 30.juni 2023 du har røysterett. Altså må du ha meldt flytting til folkeregisteret seinast den datoen for å få røysterett i din nye kommune - til dømes viss du skal flytta til Lærdal.

Valansvarlege i Lærdal kommune er Edel Ørbeck Mo og Jorunn Hatlevoll.

Meir om valet til hausten på valg.no.