Oversikt over innkomne listeframlegg: 
Listeframlegg frå Lærdal SV

Listeframlegg frå Lærdal Høgre

Listeframlegg frå Lærdal arbeiderparti

Valgdirektoratet har utvikla ei elektronisk løysing for å oppretta listeforslag, samla inn underskrifter og levera listeforslag ved kommunestyre- og fylkestingsvalet.

Det er valfritt om de ønskjer å bruka den elektroniske løysinga, eller om de heller vil levera listeforslaget på papir. Kommunen oppmodar til bruk av den elektroniske løysinga – den gjer prosessen enklare, men følgjer same regelverk og fungerer på same måte som papirløysinga.

Opprett listeforslag i listeforslagsportalen

De kan elles levera listeforslag ved tenestorget i opningstida, eller senda det til post@laerdal.kommune.no eller Lærdal kommune, Øyraplassen 7 6887 Lærdal.

På nettsida til Valgdirektoratet finn de meir informasjon om innlevering og om kva krav som vert stilt til listeforslaga: https://www.valg.no/om-valg/stille-til-valg/listeforslag/