Årdal kommune:
Årdal kommune - forskrift om utvida bandtvang
Årdal kommune - lokale retningsliner for fond til fisk, vilt og frilutsliv
Årdal kommune - forskrift om minsteareal for hjort og elg
Årdal kommune - retningsliner for bruk av viltfondet
Årdal kommune - forskrift om frist for spreiing av gjødsel av organisk opphav
Årdal kommune - lokale retningsliner for motorferdsel i utmark
 

Lærdal kommune:
Lærdal kommune - forskrift om minsteareal for hjort, elg og rådyr
Lærdal kommune - forskrift om utvida bandtvang
Lærdal kommune - retningsliner for bruk av viltfondet
Lærdal kommune - forskrift om frist for spreiing av gjødsel av organisk opphav
Lærdal kommune - lokale retningsliner for motorferdsel i utmark
Lærdal kommune - lokale retningsliner for fiskefond II
 

Aurland kommune:
Aurland kommune - forskrift om hundehald
Aurland kommune - retningsliner for bruk av viltfondet
Aurland kommune - forskrift om frist for spreiing av gjødsel av organisk opphav
Aurland kommune - lokale retningsliner og forskrifter for motorferdsel i utmark                                                                                                                      Aurland kommune - forskrift om minsteareal for hjort, elg og rådyr