Sogn Næring og Lærdal kommune inviterar til Lunsj med påfyll, ein lågterskel møteplass for næringslivet i kommunen. Neste lunsj med påfyll vert 16. februar kl.11.30-12.15 i kontorlokala på Villakssenteret der næringsrådgjevaren i Lærdal kommune, Ingeborg Lysne vil orientere om prosjektet som skal bidra til å skape næring av det me kastar. 

 
Les meir om arrangementet her og trykk gjerne "skal" om du kjem.