Vi ber passasjerar på denne bussruta følgja med på symptom på Covid som feber, muskelverk eller forkjølingssymptom og teste seg ved mistanke.

Smitterisikoen vert vurdert som låg.