Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Næring

Sirkulære Sogn - fagdag om sirkulær økonomi

Sirkulære Sogn er eit samarbeid mellom Lærdal kommune, Simas IKS, Årdal Teknologipark og Sogn Næring.  Fagdagen rettar seg særskild mot næringsliv og kommunar, men er ope for alle. 

Sirkulære Sogn plakat 2023

Har du ein god forretningside?

Rask Oppstart er eit program for grundarar og nyetablerte verksemder og har oppstart i mars. 

KVP

Nye vedtekter for næring- og konsesjonsavgiftsfondet

Kommunestyret vedtok nye vedtekter for næring- og konsesjonsavgiftsfondet i møte 09.02.2023. Hovudendringane i vedtektene er innføring av søknadsfrist, minstesum for søknadssum og ei tydeliggjering av fullmakter. 

Næringsfond

Kveldskurs i Norsk

27. februar startar tilbod om kurs i norsk ved vaksenopplæringa.

 

Bilde VO

Ny utlysing av kompensasjonsordning for auka straumutgifter for næringslivet i Lærdal kommune

Som følgje av høge straumprisar vart det sett av ei ramme på 3 mill kr. retta mot næringslivet i Lærdal. Delar av ramma vart fordelt av formannskapet i møte 11.11.2022. Kommunestyret vedtok i møte 14.12.2022 å lyse ut resten av løyvinga til eingongsstøtteordning for straum til næringslivet i perioden f.o.m. april 2022 t.o.m. september 2022. Føremålet med ordninga er å lette på situasjonen for næringslivet som er i ei utfordrande tid grunna auka utgifter på fleire områder. 

 

Straumstøtte næringsliv 2022

Kompensasjonsordning for auka straumutgifter for næringslivet i Lærdal kommune

Som følgje av høge straumprisar vart det sett av ei ramme på 3 mill kr. retta mot næringslivet i Lærdal. Delar av ramma vart fordelt av formannskapet i møte 11.11.2022. Komunestyret vodtek i møte 14.12.2022 å lyse ut resten av løyvinga til eingongsstøtteordning for straum til næringslivet i perioden f.o.m. april 2022 t.o.m. september 2022. Føremålet med ordnigna er å lette på situasjonen for næringslivet som er i ei utfordrande tid grunna auka utgifter på fleire områder. 

 

Straumstøtte næringsliv 2022