• Tollefsen advokater fortel om kva slags styreform som løner seg innan landbruket
  • Informasjon om finansieringsordningar for dei som ynskjer å satsa på tilleggsnæring innan landbruk

Velkomen til ein informativ kveld med fagleg påfyll og sosialt samvær. 

Me stiller med kaffi og noko attåt!

Påmelding innan 06.02.2024 til beate.stolen@laerdal.kommune.no

Med atterhald om endring i programmet!