Riggområdet er planlagd i Håbakken, rett ved tunnelopninga. Alle kan no kome med innspel til det oppstarta planarbeidet, som skal sendast til Statens vegvesen - sjå varslingsbrevet om planane ved å klikke her.