Alle kan no senda inn innspel til planarbeidet. Trykk på lenkene under for meir informasjon om planarbeidet:

Informasjon om planoppstart og innsending av innspel

Planinitiativ (skildring av planarbeidet)

Sakspapir i kommunestyret