Ny plass for utdeling av prøveustyr

Frå og med 2022 skal prøveutstyr hentast i ein gul kasse på austenden av Lærdal brannstasjon. Her ligg også nye portolappar som kan brukast om du har utstyr frå tidlegare år. I så fall MÅ du bytta ut portolappen med ein ny som har «Ås» som destinasjon. Elles endar prøva i Oslo, og der er det ikkje laboratorium lenger😊

Her er kart som viser kor du finn prøveutstyr: CWD-prøveutstyr Lærdal

I og med at det er kun vaksne dyr som skal prøvetakast, så treng de ikkje ta med så mange konvoluttar. Hent heller meir når du har brukt opp dei fyrste.

Skitt jakt, og lukke til med den viktige prøvetakinga!

Ta kontakt med Knut Fredrik Øi (93059637) om du har spørsmål.