Regionalt miljøprogram er eit strategiprogram for kulturlandskap, biologisk mangfald, klima og ureining knytt til jordbruket.

Alle føretak som kan søke produksjonstilskot i jordbruket, som har landbruksdrift i Vestland fylke og som oppfyller vilkåra som vert stilte i dei ulike tilskotsordningane, kan søke om regionale miljøtilskot.

Søknadsfrist er  15.oktober.
Søknad skal leverast elektronisk via Altinn.

Les meir om ordninga på nettsida til Statsforvaltaern i Vestland

Spørsmål kan rettast til Felles Landbrukskontor ÅLA.