Alle kan koma med innspel til høyringsframlegget. Innspel vert å senda til post@laerdal.kommune.no eller Lærdal kommune, Øyraplassen 7, 6887 Lærdal innan 04. mai 2022. 

Les sakspapir frå møte i Utval for miljø og samfunnsutvikling og alle høyringsdokumenta her (trykk på linken).