Lærdal kommune har utarbeida kommunedelplan for klima, energi og miljø der eit mål om at minst 30 verksemder og arrangement i Lærdal skal miljøsertifiserast innan 2030. Kommunen ynskjer difor å stimulere til at fleire verksemder vert miljøsertifisert innafor annerkjende ordningar som Miljøfyrtårm, ISO-14001, Greenkey og EMAS. 

Tilskotet vert utbetalt når sertifiseringa er gjennomført. 

Søknaden kan senast til post@laerdal.kommune.no og merkast «Tilskot til miljøsertifisering». 

Spørsmål knytt til ordninga kan rettast til næringsrådgjevar Ingeborg Lysne, epost ingeborg.lysne@laerdal.kommune.no, mobil 90 27 47 82