• UKL­ – midlar (Utvalde kulturlandskap i Lærdal)
  • SMIL – midlar (Spesielle miljøtiltak i jordbruket)
  • Tilskot til tiltak i beiteområde
  • Tilskot til drenering av jordbruksjord

Det er digital søknad via Altinn.

Endeleg søknadsfrist for alle ordningane er 15. april 2024

 

Meir info om Tilskotsordningar på heimesida vår