Beitelag og andre former for organisert samararbeid der det vert drive næringsmessig beitedrift kan søkja om tilskot til tiltak i beiteområde.

Søknadsfristen er 15.april

Det er kommunen som har ansvaret for tilskotsordninga. Lokal tiltasstrategi for Årdal, Lærdal og Aurland fin du her.

Søknaden skal leverast elektronisk via Altinn.

Les meir om ordninga og kva det kan gjevast tilskot til, på Landbruksdirektoratet sine sider.