Statsforvaltaren har fått oppdrag frå Miljødirektoratet om å lage utkast til tiltaksplan for villreinen i Nordfjella. Dei ber om innspel til tiltak. Du kan lese meir om arbeidet og sende inn innspel
på heimesida til Statsforvaltaren.