Varroamidd er eit trugsmål mot honningbier, og det har ikkje tidlegare vore påvist i våre og ein del andre område før. Les meir om Varroa ved å klikka på denne lenkja til Noregs Birøkterlag. 

Rressemeldinga Norges Birøkterlag har lagt ut om at varroa er påvist i Surnadal og Lærdal kan du lesa ved å klikka på denne lenkja.

Har du spørsmål, kan du ta kontakt med Stian Fagerlund i Lærdal.