Kommunale vegar
Teknisk eining har ansvaret for drift og vedlikehald av det kommunale vegnettet. Samla lengde på kommunale gater og vegar er ca 88 km. Vintervedlikehald er delvis sett bort til private, i det ein leiger inn tenester til brøyting av vegstrekningar i Borgund og på Frønningen, samt all strøing av glatte vegar. Uteseksjonen utfører sjølv brøyting på gatenettet i Saltkjelen og på Øyri.

Fylkesvegar
Teknisk eining utfører vedlikehald på ein del fylkesvegar i kommunen for Statens vegvesen. For dette arbeidet yter vegvesenet ei godtgjersle. Samla lengd av fylkesvegane i kommunen er om lag 40 km. Godtgjersla skal dekke vintervedlikehald (brøyting og strøing), sommarvedlikehald, mindre reparasjonsarbeid på vegane.

Gatelys
Teknisk eining har ansvar for drift og vedlikehald av veglyset i kommunen.
Feil på gatelys kan meldast til tenestetorget tlf 57641200 eller epost: post@laerdal.kommune.no