Velferdsordningane i landbruket omfattar fylgjande ordningar:

Avløysartilskot
Avløysing ved sjukdom og fødsel o.l.
Tidlegpensjon

Ordningane er statlege. Informasjon og regleverk ligg på heimesida til Landbruksdirektoratet.

Kommunen og fylkesmannen forvaltar ordningane. Kontakt landbrukskontoret for spørsmål.