Velferdsordningane i landbruket omfattar fylgjande ordningar:

Avløysartilskot
Avløysing ved sjukdom og fødsel o.l.
Tidlegpensjon

Ordningane er statlege. Informasjon og regleverk ligg på heimesida til Landbruksdirektoratet.

Kommunen og Statsforvaltaren forvaltar ordningane. Kontakt gjerne Felles landbrukskontor ÅLA ved spørsmål.