Vel overstått sommar! Lærdal Kulturskule ynskjer alle ein super start på det nye skuleåret. Me gler oss til ein ny sesong i Kulturskulen.

Oppstart av all undervisning etter sommarferien vert frå 28.august (veke 35)

De vil få info om oppmøtetid av lærarane i veke 34.

Piano og dramaelevar - Ingrid Zwart

Grunnopplæring og songelevar - Marita Vangen Bratteteig

Gitar og band - Vemund Osland 

Kunstskule: Ida Rudningen

Spørsmål om søknadar, oppsigelsar og anna kan rettast mot rådgjevar for kultur og oppvekst, Camilla Grøttebø på tlf 99376631 eller e-post camilla.grottebo@laerdal.kommune.no