Dersom du ynskjer å motta epost kan du fylle ut skjema som du finn her.

Epostlista vil bli lagra sikkert og vert kun nytta for internt bruk. Den vil ikkje bli distribuert til andre utafor Lærdal kommune sin organisasjon.