Leige lokale
Biblioteklokala kan nyttast til møte for lokale lag og organisasjonar. Lån lokalet i BookUp eller kontakt biblioteket.

Lånetid
Lånetid for bøker, lydbøker og tidsskrift er 4 veker.
Lånetid for filmar er 1 veke.
Dersom du treng meir tid, kan du kontakte biblioteket eller logge deg inn på Mine sider.

Digitale tenester

Biblioteket har fleire digitale tenester som er tilgjengeleg både med og utan lånekort. Sjå oversikt over desse på sida for Digitale tenester