Skatten er utskriven med kr 7,- for kvar kr 1 000,- i takstverdi.
Den utskrivne skatten forfell i 2 terminar – 1. termin 30.03.2023 og 2. termin 30.09.2023

Det er høve til å klage på utskriven skatt.

Eventuell klage vert å sende til:

Lærdal kommune
Øyraplassen 7
6887 Lærdal eller 
e-post: post@laerdal.kommune.no