Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Kunngjeringar

Kommuneplanen sin arealdel til offentleg ettersyn

Lærdal kommune har i lengre tid jobba med å få laga ny kommuneplan - arealdel for kommunen, og har fått hjelp av Norconsult til å utarbeide plandokumenta og gjennomføre konsekvensutgreiing knytt til endringane i arealføremål. Formannskapet har no vedteke å leggja framlegg til ny arealdel ut til offentleg ettersyn og høyring.

Plankart

Kommunestyret vedtok revidert handlingsplan for Trafikktryggleik

Kommunestyret vedtok Kommunedelplan for Trafikktryggleik 2018-2021 i september 2018, og reviderte handlingsplanen i 2019 og 2020. Handlingsplanen skal reviderast kvart år for å kunne leggjast til grunn i søknadar om trafikktryggleiksmidlar og for å forankre innspel og budsjett i økonomiplanarbeidet.

Trafikktryggleik_bilete