Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
A A A

Høyringar

Eigedomsskatt 2023

Liste over utskriven eigedomsskatt for 2023 vert lagt ut for offentleg ettersyn i 3 veker frå og med 1. mars 2023 på tenestetorget i Lærdal rådhus.
Eigedomsskatt 2023

Kommunevåpen

Varsel om planoppstart for Røyrnes rasteplass

Kommunestyret i Lærdal har vedteke oppstart av detaljreguleringsplan for Røyrnes rasteplass. Det vert her varsla om oppstart av planarbeidet, og alle kan koma med innspel.

Illustrasjonsplan

Kommuneplanen sin arealdel til offentleg ettersyn

Lærdal kommune har i lengre tid jobba med å få laga ny kommuneplan - arealdel for kommunen, og har fått hjelp av Norconsult til å utarbeide plandokumenta og gjennomføre konsekvensutgreiing knytt til endringane i arealføremål. Formannskapet har no vedteke å leggja framlegg til ny arealdel ut til offentleg ettersyn og høyring.

Plankart

Kommunestyret vedtok revidert handlingsplan for Trafikktryggleik

Kommunestyret vedtok Kommunedelplan for Trafikktryggleik 2018-2021 i september 2018, og reviderte handlingsplanen i 2019 og 2020. Handlingsplanen skal reviderast kvart år for å kunne leggjast til grunn i søknadar om trafikktryggleiksmidlar og for å forankre innspel og budsjett i økonomiplanarbeidet.

Trafikktryggleik_bilete