Listene ligg på tenestetorget på Lærdal rådhus og her på Lærdal kommune si heimeside. Lista finn du ved å opna/lasta ned PDF-dokumentet:

Eigedomsskatt 2024.pdf

Skatten er utskriven med kr 7,- for kvar kr 1 000,- i takstverdi.

Den utskrivne skatten forfell i 2 terminar – 1. termin 30.03.2024 og 2. termin 30.09.2024.

Det er høve til å klage på utskriven skatt innan 25.03.2024. 

Eventuell klage vert å sende til:

Lærdal kommune
Øyraplassen 7
6887 Lærdal 

eller e-post: post@laerdal.kommune.no