Forskrifta gjev informasjon om skule -og feriedagar som gjeld for elevane i Lærdal. Fylkeskommunal skuleruta set dei ytre rammene for regionen og kommunen sine skuleruter. I all hovudsak grunna skuleskyss. Andre rammer er offisielle høgtidsdagar og regionale plandagar.

Framlegg til skuleruta 2025-2026 opnar du ved å klikka på denne lenkja 

Gje dine innspel her

Framlegg til skuleruta har vorte sendt ut til:

  • Skulane v/rektor
  • Barnehagane
  • FAU
  • Elevråd
  • Utdanningsforbundet
  • Fagforbundet