Ordførar:
Audun Mo, Arbeiderpartiet
Mob.: 99 20 50 06
Send e-post

Varaordførar:
Jan Olav Fretland, Sosialistisk Venstreparti
Mob.: 41 51 67 66
Send e-post

Ein gong i månaden inviterer ordførar og varaordførar innbyggjarane til  kaffi og ein prat. Der kan dei koma med spørsmål, ros eller ris, og så prøver dei å svare så godt dei kan, eller ta saka med til meir utgreiing.