Kommunestyret i Lærdal vedtok 16. juni å tilby private hushaldningar (ordinære bustader) og næringslivet (inkludert landbruket) fastprisavtale på straum. Formannskapet vedtok i møte den 11. november å iverksetja tilbodet om fastpris på 50 øre eks. moms pr. kWt frå 1.1.2023. Formannskapet vedtok å justera fastprisperioden midlertidig til 6 månader, men intensjonen er å kunne tilby 3 år. For meir informasjon om tilbodet, trykk her: 

Fastprisavtale for innbyggjarar i Lærdal kommune | Kraftriket